شرایط کار در اتریش با کارت قرمز-سفید-قرمز

شرایط کار در اتریش با کارت قرمز-سفید-قرمز:

کشور اتریش طرح مهاجرتی با عنوان کارت قرمز-سفید-قرمز برای کار دارد. هدف این طرح سهولت مهاجرت برای افراد با تخصص و کارایی بالا می باشد.

چه کسانی واجد شرایط برای گرفتن کارت قرمز-سفید-قرمز هستند؟

1-      افراد با تخصص بالا ( این افراد میتوانند به هدف پیدا کردن شغل برای ویزای 6 ماهه اقدام کنند. البته این امر در صورتی امکان پذیر است که حداقل 70 امتیاز از کل 100 امتیاز را متقاضی دریافت کند. این امتیاز با توجه به تخصص ها و مهارت های ویژه ، تجربه کاری، میزان تسلط به زبان ، سن و تحصیل در اتریش به متقاضی داده می شود.)

2-      افراد توانا در مشاغلی که کمبود متخصص دارند.( این گروه از افراد باید حداقل 50 امتیاز از 75 امتیاز کلی را دریافت کند. این امتیاز با توجه به تخصص،تجربه کاری در تخصص مورد نظر،میزان تسلط به زبان و سن به متقاضی داده میشود. )

مشاغلی که جز این دسته در سال 2015 لحاظ شده در لیست زیر آمده است:

 

 •   1. Milling machinists-
 •   2. Black toppers
 •   3. Metal turners
 •   4. Agricultural equipment engineers
 •   5. Roofers
 •   6. Technicians with a higher level of training (engineer) for mechanical engineering 
 •   7. Technicians with a higher level of training (engineer) for power engineering technology
 •   8. Welders, cutting torch operators 
 •   9. Tool makers, die makers, and die-cut makers
 • 10. Specialty tinsmiths
 • 11. Power engineers
 • 12. Graduate nurses who started with their complementary training in Austria in 2014 at the latest and have completed it at the time of application. Persons who have not yet received the relevant nostrification decision by the Austrian authorities are not covered.

 

 

3-      مشاغل کلیدی دیگر

4-      فارغ التحصیلان از دانشگاه ها و کالج های آموزش عالی اتریش

5-      افراد در مشاغل آزاد کلیدی

 

/ 0 نظر / 341 بازدید