رشته های ارائه شده در برخی ازدانشگاه های دانمارک

رشته های ارائه شده در مقطع AP ( فوق دیپلم ) در دانشگاه های دانمارک:

 • علوم کامپیوتر – Computer Science
 • طراحی مد و لباس – Fashion Design
 • مدیریت تکنولوژی – Management Technology
 • طراحی چند رسانه ای - Multimedia Design
 • مدیریت بازاریابی – Marketing Management

برخی از رشته های ارائه شده در مقطع لیسانس در دانشگاه های دانمارک: 

 • طراحی و مالی Design & Business 
 • بازاریابی و فروش بین المللی - International Sales & Marketing
 • توسعه ی نرم افزار - Software Development
 • مدیریت فنی لب دریا - Technical Management Offshore
 • توسعه ی وب - Web Development

 

 

برخی از رشته های ارائه شده در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه های دانمارک:

رشته های مهندسی در دانمارک

 

 •   Chemistry
 •    Electronics
 •    Environmental Engineering
 •    Innovation and Business
 •    Mechatronics
 •    Operations Management
 •    Physics and Technology (Acoustics and Signal Processing)
 •    Physics and Technology (Optics, Sensors and Nanotechnology)
 •    Product Development and Innovation
 •    Robot Systems (Advanced Robotics Technology/Drone Technology)
 •    Software Engineering
 •   Technology - Product Design
 •   Maritime Technology

 

 

 

رشته های علوم انسانی در دانمارک

 

 • European Master in Tourism Management
 • MA in American studies
 •   business, language and culture (Chinese)
 •   business, language and culture (negot)
 •   English Studies
 •   international business communication and communication design
 •   International Tourism and Leisure Management
 •   maritime archaeology
 •   Middle East studies
 •   business, language and culture (Flensburg/Sonderborg)

 

 

 

رشته های علوم پایه در دانماک

 

 •   Applied mathematics
 •   Biology
 •   Biomedicine
 •   Chemistry
 •   Computational biomedicine
 •   Computer science
 •   Mathematics
 •   Medical chemistry
 •   Molecular bioscience
 •   Nanobioscience
 •   Omics
 •   Physics

 

 

 

رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی در دانمارک

 

 • Master of Social Sciences in International Security and Law
 • MSc Cultural Sociology in Law, Power and Social Justice
 • MSc Cultural Sociology in Social Transformation Processes
 •   Cultural Sociology
 •   Economics
 •   Economics - Accounting and Economics
 •   Economics - Economics and Project Management
 •   Economics - Finance and Economics
 •   Economics - Health Care Management and Economics
 •   Economics - Macroeconomics: Growth and Fluctuations
 •   Economics - Microeconomics
 •   Economics and Business Administration
 •   Economics and Business Administration - Accounting and Finance
 •   Economics and Business Administration - Brand Management and Marketing Communication
 •   Economics and Business Administration - Change Management
 •   Economics and Business Administration - Communication Management and Leadership
 •   Economics and Business Administration - Global Logistics and Supply Chain Management
 •   Economics and Business Administration - Global Marketing and Innovation Management
 •   Economics and Business Administration - Global Value Chain Management
 •   Economics and Business Administration - International Business and Law
 •   Economics and Business Administration - International Business and Management
 •   Economics and Business Administration - International Business and Marketing
 •   Economics and Business Administration - Management Accounting
 •   Economics and Business Administration - Management of Innovation Processes
 •   Economics and Business Administration - Management of People
 •   Economics and Business Administration - Marketing and Innovation
 •   Economics and Business Administration - Marketing, Globalization and Culture
 •   Economics and Business Administration - Regional Economics and Business Development
 •   Economics and Business Administration - Sports and Event Management
 •   Economics and Business Administration - Strategic Entrepreneurship
 •   Economics and Business Administration - Strategy and Organization
 •   Environmental and Resource Management
 •   Social Sciences - European Studies
 •   Social Sciences in Comparative Public Policy and Welfare Studies

 

 

 

رشته های علوم پزشکی در دانمارک

 

 • Master of Science in Health (Occupational Therapy)
 • Master of Science in Public Health

 


/ 0 نظر / 230 بازدید