دوره های زبان سوئدی با ارائه مدرک معتبر

با توجه به اینکه متقاضیان کار در سوئد باید از توانایهای زبانی قابل قبولی

متناسب با شغل در خواستی بهره مند باشند , لذا این مجموعه اقدام به

برگزاری دوره های آموزش زبان در سطوح مختلف با بهره گیری از اساتید با

تجربه و تحصیل کرده سوئد واساتید اداره مهاجرت سوئد نموده است .

 

بطور مثال :

پزشکان بنا به رزومه نیاز مند مدرک در سطح Cو D می باشند

دانشجویان متقاضی کار در سطح B

و دیگر مشاغل نیز بسته به نوع شغل درخواستی و نظر اداره مهاجرت

متغیر می باشد

 

 

/ 1 نظر / 58 بازدید
ابوالفضل

سلام لطفا شهریه لازمه را بنیوسید