ادامه تحصیل رایگان در آلمان ,لیست رشته های لیسانس ,

Bachelor programs in Germany

1)      Bachelor of Biomedical Engineering/ Deadline: 1 July/ IELTS 4.5 or TOEFL iBT 53

2)      Automation Technology/ Deadline:15 May/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

3)      Bioengineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

4)      Biomaterials/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

5)      Business and Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

6)      Electronics/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

7)      Environmental and Resource Management/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

8)      General Engineering Science/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6.5 or TOEFL iBT= 90/ German: DSH-1 or TestDaF

9)      Industrial Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

10)   Industrial Engineering, Specialisation Communication and Information Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

11)   Information Engineering/ Deadline: 31 May/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 83

12)   International Studies in Engineering (ISE)/ Deadline: 15 July/ IELTS= 4 or TOEFL iBT= 63/German: B1

13)   International Studies in Ship Management, / Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

14)   Mechanical Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

15)   Mechatronic Systems Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

16)   Mobility and Logistics/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

17)   Agribusiness/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

18)   (BA) in International Business/ Deadline: 15 July/ IELTS= 7 or TOEFL iBT= 80

19)   (BA) in International Business/ Deadline: 15 June/ IELTS= 6.5 or TOEFL iBT= 80/ German: A1

20)   Business Economics/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

21)   Environment and Energy/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

22)   Environmental and Resource Management/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

23)   Molecular Ecosystem Sciences/ Deadline:  30 April/ IELTS= 5 or TOEFL iBT= 61

24)   Science Communication and Bionics/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

25)   Biomedical Engineering/ Deadline:  1 July/ IELTS= 4.5 or TOEFL iBT= 53/ German: DSH-1

26)   Applied Biology/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 79/ German: Basic

/ 2 نظر / 73 بازدید
Saeedm

سلام...ببخشید رشته من تو رشته های داده شده وجود داره،نمره تافلمم مطابقت داره وحتی بیشتره...برای ادامه کار باید چیکار کنم؟؟ ممنون میشم جوابمو بدید...!!

mahdi

من پول ندارم اما میخام بیام خارج برای تحصیل من پولدار نیستم دوست دارم دوکتورام را ار خارج بگیر ایا شدنی استش ممنون