لیست رشته های ارایه شده در مقطع فوق لیسانس یکی از معتبرترین دانشگاههای کشور نروژ

 

Degree

Thesis

Credits

Duration

Course (Law)

Master of laws in Information and communication technology (ITC)

30

90

1.5 year

1.Information and communication technology (ITC)

Master of laws in Maritime laws

30

90

1.5 year

2.Maritime laws

Master of laws Public international laws

30

90

1.5 year

3.Public international laws

Master of arts in marine insurance and risk management

30

90

3 year

4.Risk management and marine insurance (master-experience based)

Master of Philosophy in the Theory and practice of human rights

30

120

2 year

5.Theory and practice of human rights

 

 

 

 

Course (Education)

Master of Philosophy in Comparative and international Education

30

120

2 year

1.Comparative and international Education

Master of Philosophy in Higher Education

30

120

2 year

2.Higher Education

Master in higher Education

30

120

2 year

3.European master in higher Education

 

 

 

 

Course (Health science)

Master of Philosophy in Health Economic, policy and management

30

120

2 year

1. Health Economic, policy and management

Master of Philosophy in International community Health

60

120

2 year

2. International community Health

 

Degree

Thesis

Credits

Duration

Course (Humanities)

Master of Philosophy in Ibsen studies

60

120

2 year

1.Ibsen studies

 

 

120

2 year

2.Culture, environment, and sustainability

 

60

120

2 year

3. Gender studies

 

 

 

 

Course (Information technology and Informatics)

Master of science in Informatics: design, use, interaction

60

120

2 year

1. Informatics: design, use, interaction

Master of science in Informatics: language and communication

60

120

2 year

2. Informatics: language and communication

Master of science in Informatics: Technical and scientific applications

30/60

120

2 year

3. Informatics: Technical and scientific applications

 

30

120

2 year

4.Network and system administration

5.Software, language logic (program option)

6. Informatics: Nan electronics and Robotics: : Nan electronics

7. Informatics: Nan electronics and Robotics: Robotics and intelligent systems

8. Informatics: Nan electronics and Robotics: signal processing

9. Informatics: programming and Network: software, language, and logic

10. Informatics: programming and Network: distraction systems.

 

 

 

 

Degree

Thesis

Credits

Duration

Course (Mathematics/Natural)

Master of science in Astronomy

60

120

2 year

1.AStronomy

2.Ecology and Evolution (programmer option)

3.Marine Biology and limnology (programmer option)

4.TO Axiology (programmer option)

Master of science in Chemistry

30/60

120

2 year

5. Chemistry

Master of science in Computational science and engineering

30/60

120

2 year

6.Computational science and engineering

7.Environmental Geology and Geohazards (programmer option)

8. Geology (programmer option)

9. Geophysics (programmer option)

10.Meteology and oceanography (programmer option)

11.Petroleum geology and petroleum geophysics (programmer option)

12.Physical Geography, Hydrology and Geometrics (programmer option)

Master of science in Innovation and entrepreneurship

30

120

2 year

13.Innovation and entrepreneurship

Master of science in Material science and nanotechnology

60

120

2 year

14.Material science and nanotechnology

Master of science in Mathematics

30/60

120

2 year

15.Mathematics

16.Finance, Insurance, and Risk (programmer option)

17.Statice and data analysis (programmer option)

18.Biochemistry (programmer option)

19.Molecular Biology (programmer option)

20.Physiology (programmer option)

21.Biophysics and medical physics (programmer option)

22.Condensed matter physics (programmer option)

23.Didactic physics (programmer option)

24.Electronics (programmer option)

25.Space physics and atmospheric physics (programmer option)

26.Subatomic physics (programmer option)

27.Theoretical physics (programmer option)

Degree

Thesis

Credits

Duration

Course                     (Religion and technology)

Master of Philosophy in Interco textual theology

60

120

2 year

1. Interco textual theology

Master of Philosophy in Religious roots of Europe

30

120

2 year

2.Religious roots of Europe

 

 

 

 

Course (Social science)

Master of Philosophy in Economics

30

120

2 year

1.Elonomics

Master of Philosophy in Development geography

60

120

2 year

2.Development geography

Master of Philosophy in Pace and Conflict studies

30

120

2 year

3.Pace and Conflict studies

Master of Philosophy in Economics

30

120

2 year

4.Economics

Master in Development geography

60

120

2 year

5.Development geography

Master of Philosophy in Pace and Conflict studies

30

120

2 year

6.Pace and Conflict studies

7.Cognitive neuroscience (programmer option)

Degree

Thesis

Credits

Duration

Course (Mathematics/Natural)

Master of philosophy in economics

30

120

2 year

1.Economics

Master of philosophy in environmental and development economics

30

120

2 year

2.Environmental and development economics

3.Chinese civilization (programme option)

4.East Asian studies (programme option)

5.Tibetan studies (programme option)

6.Media studies (programme option)

Master of science in the physics of geological processes

30/60

120

2 year

7.The physics of geological processes

             

 

 

/ 2 نظر / 48 بازدید
مهدی

با سلام و تشکر از پیام های مفید که در سایت گذاشتین . در اطلاعاتی که گذاشتین شرط معدل بیان نشده آیا من لا معدل 13.47 در رشته برق الکترونیک و مدرک زبان ایلتس 6.5 می تونم پذیرش دانشگاه نوروژ رو بگیرم لطفا راهنمایی کنید . با تشکر

حسین

سلام. در خصوص پذیرش فوق لیسانس در دانشگاه نرورژ بصورت رایگان سوال داشتم گه آیا شرایط خاصی نیاز است و بایستی هزینه ای را ابتدا پرداخت نماییم؟ لطفا یه شماره تماس مستقیم که بتونم مشاوره بگیریم بدهید.