کارگاههای تخصصی کوتاه مدت

برگزاری اولین دوره ی کوتاه مدت 10 روزه جهت قراردادهای حقوقی و بین المللی نفت و گاز با اعطای مدرک رسمی از دانشگاههای معتبر کشور سوئد در ایران توسط اساتید دانشگاههای سوئد.

 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید