مهاجرت به نروژ

اجازه اقامت دائم در نروژ:

شما می توانید برای اجازه ی اقامت دائم اگر بخواهید در دوره ی سه ساله یا بیشتر در نروژ زندگی کنید تقاضا دهید. قانون مهاجرت نروژ باید جوری باشد که شخص سه سال را تماما در نروژ بصورت قانونی زندگی کند. شما اجازه دارید در طول این سه سال هفت ماه خارج از نروژ بگذرانید و این غیبت ها نباید بیشتر از سه ماه باشد.

یکی از الزامات کلیدی در قانون مهاجرت نروژ این است که شما دوره ی زبان ومطالعات جامعه ی نروژی را کامل کنید. همچنین یکسری مدارک ساپورت کننده برای مهاجرت دائم به نروژ نیاز است. این مدارک مهاجرتی به نروژ برای تضمین قانونی اقامت سه ساله ی آینده ی شما و مسافرت های خارجی و داخلی شما درطول این سه سال می باشد . مدارک همچنین باید مطالعه ی زبان نروژی شما را تایید کند.

اداره ی مهاجرت نروژ میتواند اگر شما دو سال یا بیشتر خارج از کشور نروژ زندگی کنید را کنسل کند.

/ 0 نظر / 126 بازدید