تغییر قوانین ;مهاجرت به سوئد بر اساس پیوند

جهت آشنای با روشهای مهاجرت به سوئد و اقامت سوئدکلیک کنید

استکهلمیان - روز جمعه ١٢ مارس پارلمان سوئد بدنبال پیشنهاد دولت و به اتفاق آرا قوانین جدیدی را در رابطه با مهاجرت بر اساس پیوند با فرد مقیم سوئد به تصویب رساند که از روز ١۵ آوریل سال ٢٠١٠ قوت اجرایی خواهد یافت.

بر اساس قوانین جدید, آن دسته از افر اد مقیم سوئد که قصد آوردن اقوام خود به سوئد را دارند می بایست جهت این کار شرایط ویژه ای را که در قانون مشخص شده است دارا باشند. مهمترین این شرایط عبارتند از:

- فرد مقیم سوئد می بایست دارای درآمد کافی جهت امرار معاش خود و متقاضی اقامت باشد
- فرد مقیم سوئد می بایست دارای مسکن با استاندارد مناسب جهت زندگی متقاضی اقامت باشد

افراد زیر از شرط  دارا بودن درآمد کافی مستثنی هستند:

- اتباع سوئد, اتحادیه اروپا و سوئیس
- افراد دارای اقامت در سوئد که بیش از ۴ سال در این کشور زندگی کرده اند
- کودکان زیر ١٨ سال
- پناهندگان
- برخی افراد "شبه پناهنده" که شرایط آن در قانون مشخص شده است
- افراد دارای دلایل ویژه از قبیل عدم توانایی به کار بواسطه بیماری

قوانین جدید از روز ١۵ آوریل قوت اجرایی خواهد یافت و شامل افرادی که هم اکنون بر اساس پیوند با فرد مقیم سوئد به این کشور مهاجرت کرده اند نمی شود.

/ 0 نظر / 171 بازدید