روشهای مهاجرت به سوئد

با توجه به رفاه اجتماعی بالا وثبات اقتصادی سوئد در خواست مهاجرت و اخذ اقامت در سوئد از2008 بسیار زیاد گردیده به همین منظور در ادامه مطالب روشهای مهاجرت به سوئد عنوان گردیده

1 _ ادامه تحصیل

2 _ ویزای کار

3 _ ازدواج یا هم خانه

/ 1 نظر / 78 بازدید