اطلاعیه مهم جهت متقاضیان دریافت ارز دانشجویی

قابل ذکر است که ثبت نام شما زمانی نهایی می شود که محل موردنظر خود را از میان گزینه های پیشنهاد شده در ثبت درخواست نامه بانک انتخاب کرده باشید.

 با توجه به تجربه مفید توزیع معرفی نامه ها در اول اردیبهشت 1391 و رضایت متقاضیان از این اقدام، ،معرفی نامه به بانک در روزهای  جمعه22/2/1391 و 5/3/1391در تهران و شهرستان های  اصفهان، مشهد، تبریز، ارومیه، شیراز ، ساری ،کرمانشاه ،رشت، کرمان، زنجان و اهواز توسط اعضا کانون مؤسسات و شرکت­های اعزام دانشجو توزیع خواهد شد. لذا متقاضیان محترم بایستی مبلغ  20 هزار تومان به  شماره حساب 360583058 وبا شماره شبا  

0180 0000 0000 0360 5830 58 IR26 متعلق به کانون مؤسسات و شرکتهای اعزام دانشجو نزد بانک تجارت شعبه هرمزان (کد 3380) ، واریز و هنگام مراجعه برای دریافت نامه به همراه داشته باشد.

توجه: مکان و ساعت مراجعه متعاقباً اعلام خواهدشد.

از آنجا که امکان ثبت نام بصورت مجازی وجود دارد نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت نام و اخذ معرفی نامه به اداره اعزام با هزینه شخصی وزارت در تهران نمی باشد

پرداخت هر گونه مبلغ اضافی تحت هر عنوان ممنوع می­باشد و دریافت مبلغ ذکر شده صرفا به شماره حساب اعلامی امکانپذیر است و هیچگونه وجهی به صورت نقدی دریافت نمی گردد.

اداره اعزام با هزینه شخصی

http://www.iranscholarship.msrt.ir/news/319-1391-02-10-04-54-40

/ 0 نظر / 63 بازدید