دکترا - تحصیل رایگان در اروپا : سوئد - نروژ - آلمان - اتریش - ارمنستان
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
eustudy.org
eustudy.org   eustudy.org
 
 

با وجود اینکه با دانستن زبان انگلیسی تا حد زیادی میتوان مسایل ارتباطاتی در جامعه سوئد را مرتفع کرد ولی در صورت تصمیم به کار در زمینه تخصصی تحصیلی خود و یا ورود به بطن جامعه ی سوئد را دارید ،  به طور قطع زبان انگلیسی کفایت نخواهد نمود.

 

پس برای آموختن زبان سوئدی وقتی را در نظر بگیرید. چنانچه زمان حضور در کلاس های آموزشی را ندارید وب سایت های زیر میتوانند جهت مطالعه شخصی به شما کمک بزرگی بکنند.  
 
 
eustudy.org   eustudy.org