• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
eustudy.org
eustudy.org   eustudy.org
 

جهت دریافت اطلاعات در خصوص اخذ پذیرش دکتری در رشته مهندسی نفت دانشگاه استوانگر نروژ با ما تماس بگیرید.

قابل ذکر است تحصیل در مقطع دکتری رایگان بوده ، و به دانشجو ماهیانه حقوقی در حد ماهی 17000 کرون نیز پرداخت می گردد


 
 
 
eustudy.org   eustudy.org