مهاجرت به نروژ - تحصیل رایگان در اروپا

تحصیل بدون مدرک زبان

یکی از پیش نیازهای تحصیل در اروپا داشتن مدرک زبان است. اما در صورتی که شما مدرک زبان ندارید برای شما فرصت ویژه ای وجود دارد.

تحصیل رایگان

در صورتی که به لحاظ علمی از سطح بالایی برخوردار و به دنبال تحصیل رایگان در اروپا هستید برای شما فرصت ویژه ای وجود دارد.

همایش اعزام دانشجو

همایش اعزام دانشجو 5 آذر ماه در دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک بالا کلیک کنید.

مهاجرت به نروژ

۱۳٩۳/٦/۱۱

اجازه اقامت دائم در نروژ:

شما می توانید برای اجازه ی اقامت دائم اگر بخواهید در دوره ی سه ساله یا بیشتر در نروژ زندگی کنید تقاضا دهید. قانون مهاجرت نروژ باید جوری باشد که شخص سه سال را تماما در نروژ بصورت قانونی زندگی کند. شما اجازه دارید در طول این سه سال هفت ماه خارج از نروژ بگذرانید و این غیبت ها نباید بیشتر از سه ماه باشد.

یکی از الزامات کلیدی در قانون مهاجرت نروژ این است که شما دوره ی زبان ومطالعات جامعه ی نروژی را کامل کنید. همچنین یکسری مدارک ساپورت کننده برای مهاجرت دائم به نروژ نیاز است. این مدارک مهاجرتی به نروژ برای تضمین قانونی اقامت سه ساله ی آینده ی شما و مسافرت های خارجی و داخلی شما درطول این سه سال می باشد . مدارک همچنین باید مطالعه ی زبان نروژی شما را تایید کند.

اداره ی مهاجرت نروژ میتواند اگر شما دو سال یا بیشتر خارج از کشور نروژ زندگی کنید را کنسل کند.
دیدگاه شما