ادامه تحصیل رایگان در آلمان ,لیست رشته های لیسانس , - تحصیل رایگان در اروپا

تحصیل بدون مدرک زبان

یکی از پیش نیازهای تحصیل در اروپا داشتن مدرک زبان است. اما در صورتی که شما مدرک زبان ندارید برای شما فرصت ویژه ای وجود دارد.

تحصیل رایگان

در صورتی که به لحاظ علمی از سطح بالایی برخوردار و به دنبال تحصیل رایگان در اروپا هستید برای شما فرصت ویژه ای وجود دارد.

همایش اعزام دانشجو

همایش اعزام دانشجو 5 آذر ماه در دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک بالا کلیک کنید.

ادامه تحصیل رایگان در آلمان ,لیست رشته های لیسانس ,

۱۳٩۳/۱٢/٥

لیست رشته های لیسانس جهت ادامه تحصیل در آلمان به زبان انگلیسی قرار زیر می باشد


Bachelor programs in Germany

1)      Bachelor of Biomedical Engineering/ Deadline: 1 July/ IELTS 4.5 or TOEFL iBT 53

2)      Automation Technology/ Deadline:15 May/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

3)      Bioengineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

4)      Biomaterials/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

5)      Business and Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

6)      Electronics/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

7)      Environmental and Resource Management/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

8)      General Engineering Science/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6.5 or TOEFL iBT= 90/ German: DSH-1 or TestDaF

9)      Industrial Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

10)   Industrial Engineering, Specialisation Communication and Information Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

11)   Information Engineering/ Deadline: 31 May/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 83

12)   International Studies in Engineering (ISE)/ Deadline: 15 July/ IELTS= 4 or TOEFL iBT= 63/German: B1

13)   International Studies in Ship Management, / Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

14)   Mechanical Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

15)   Mechatronic Systems Engineering/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

16)   Mobility and Logistics/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

17)   Agribusiness/ Deadline: 15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

18)   (BA) in International Business/ Deadline: 15 July/ IELTS= 7 or TOEFL iBT= 80

19)   (BA) in International Business/ Deadline: 15 June/ IELTS= 6.5 or TOEFL iBT= 80/ German: A1

20)   Business Economics/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

21)   Environment and Energy/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

22)   Environmental and Resource Management/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

23)   Molecular Ecosystem Sciences/ Deadline:  30 April/ IELTS= 5 or TOEFL iBT= 61

24)   Science Communication and Bionics/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 80

25)   Biomedical Engineering/ Deadline:  1 July/ IELTS= 4.5 or TOEFL iBT= 53/ German: DSH-1

26)   Applied Biology/ Deadline:  15 July/ IELTS= 6 or TOEFL iBT= 79/ German: Basic
دیدگاه شما